เปิดโอกาสแล้วสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน บุคคลากร และศิษย์เก่า ผู้ที่สนใจจะร่วมสร้างสรรค์ผลงานดนตรีไพเราะให้กับสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่ หรือเรียบเรียงดนตรีใหม่ในบทเพลงเดิมที่มีอยู่ รวมถึงท่านที่มีบทเพลงเก่าที่หายากของมหาวิทยาลัย และบทเพลงคณะ/ภาควิชา ที่ทางเว็บไซท์ยังไม่มี ท่านสามารถนำมาแบ่งปันได้ที่หน้าเว็บไซท์หน้านี้ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

 

แบบฟอร์มอัพโหลดเพลง

ไฟล์อัพโหลด

เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด

(ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น MP3, OGG, ACC,WMA และขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)


ชื่อผู้อัพโหลด

(กรุณาใส่ชื่อ/นามสกุลจริง)

อีเมล์ผู้อัพโหลด

(สำหรับใช้ติดต่อกลับ)

เบอร์ติดต่อ

(สำหรับใช้ติดต่อกลับ)

ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาปัจจุบัน

ศิษย์เก่า

บุคคลากร/อดีตบุคคลากร

บุคคลทั่วไป

รายละเอียดความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย

(เช่น เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวะฯ โยธา รหัสนักศึกษา 50210159 หรือ เป็นพนักงานสถาบันการเรียนรู้ มจธ.)

 

เกี่ยวกับบทเพลง

หมวดหมู่

เพลงมหาวิทยาลัย

เพลงคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน

คณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน

(กรอกเฉพาะ กรณีเป็นเพลงคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน)

ประเภทของการอัพโหลด

เพลงเก่า/เพลงต้นฉบับที่ยังไม่ถูกรวบรวมในเว็บ

เพลงที่มีอยู่แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ (Cover ใหม่)

เพลงประพันธ์ขึ้นใหม่

ชื่อเพลง
(จำเป็นต้องใส่)
ผู้ประพันธ์ทำนอง
ผู้ประพันธ์คำร้อง
ผู้เรียบเรียงดนตรี
นักร้อง
เนื้อร้อง
รายละเอียดอื่นๆ