บทเพลงประจำมหาวิทยาลัย เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย มีการร้อยเรียงถ้อยคำ บอกเล่าถึง สภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย วิถีชีวิต รวมไปถึง ความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย ผสานกับท่วงทำนอง สะท้อนอารมณ์และความรู้สึก ปลุกเร้าให้นักศึกษา และ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย เกิดความรัก และความ ภาคภูมิใจในสถาบัน

 

       ซึ่งนอกเหนือจากบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยแล้ว ในมหาวิทยาลัยยังมีบทเพลงประจำคณะ และภาควิชาต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่าบทเพลงประจำมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าชมได้ในหน้า เพลงคณะ/ภาควิชา (ในขณะนี้ทางทีมงานกำลังรวบรวมบทเพลงจากคณะและภาควิชาต่างๆ อยู่)

 

       และหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจจะร่วมสร้างบทเพลงอันทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการประพันธ์เพลงขึ้นมาใหม่ หรือนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีใหม่ ทางทีมงานพร้อมที่จะรับผลงานของทุกๆ ท่าน ที่สนใจร่วมพัฒนาบทเพลงของ มจธ. เพื่อให้ มหาวิทยาลัยของเรา ได้มีบทเพลงที่หลากหลายยิ่งขึ้น

 

       สุดท้ายนี้ทางผู้จัดทำหน้าเว็บนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้เข้าชม หากข้อมูลในเว็บไซท์ผิดพลาด หรือตกหล่นในประการใดๆ ทั้งปวง ท่านสามารถแจ้งให้ทางทีมงานได้ ผ่านหน้าร่วมพัฒนาบทเพลง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในบทเพลงอันทรงคุณค่าเหล่านี้