0.35426655260877926
  • play
  • pause
  • min volume
  • max volume
  • previous
  • next
00:00
00:00

 

ทำนอง: ไกวัล กุลวัฒโนทัย
เนื้อร้อง: ไกวัล กุลวัฒโนทัย, สุเบญจางค์ เทียนมงคล

 

       เราลูกพระจอม ต่างพลีพร้อมหัวใจมุ่งมั่น คือเกียรติสำคัญ สร้างความรู้แห่งวิทยาการ
ร่วมแรงห้ามุ่ง หมายบรรลุสมดังปณิธาน สร้างสรรค์สอดประสาน นำปัญญา นำทาง นำไทย
   
       มุ่งมั่น ด้วยหัวใจใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ ความเป็นเลิศเกิดสร้างสรรค์
ดีเด่นเทคโนโลยี สมดังพระนามสถาบัน มุ่งผลักดันงานวิจัย เกรียงไกร
มุ่งธำรงปณิธานอันสูงค่า เป็นปรัชญาบัญฑิตเรารักศักดิ์ศรี
คุณธรรมพร้อมนำวิชา ศรัทธาซื่อตรงภักดี เก่งและดี รักชาติ ศาสน์ กษัตรา
   
       มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ให้เป็นความภูมิใจของปวงประชา
เรานี้มีวินัย ปรากฏไกลชื่อเสียงนานมา พระจอมเกล้าพัฒนา นำพารุ่งเรือง
   
       บัดนี้ เราพร้อมจะเดินก้าวไป มุ่งหมายเป็นสถาบันชั้นแนวหน้า
ด้วยห้าแรงมุ่งหวัง จุดไฟพลังเจิดฟ้า ลูกพระจอมส่องแสงเจิดจ้านำไทย
   
       ให้พระจอมเกล้าจงยิ่งใหญ่ ไชโย  

 

ประวัติความเป็นมาของบทเพลงมาร์ชห้ามุ่ง

       บทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ.2553 พร้อมกับอัลบัมชุด 50 ปีแห่งการก่อตั้ง มจธ. โดยมีแนวความคิดที่จะประพันธ์บทเพลงที่สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ห้ามุ่ง ทั้งนี้ได้ให้นางสาวสุเบญจางค์ เทียนมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ในปีการศึกษา 2551) ร่างเนื้อบทเพลง เพื่อนำไปให้ ไกวัล กุลวัฒโนทัย ประพันธ์ทำนอง และก็ได้ออกมาเป็นบทเพลงในปีการศึกษา 2553 พร้อมทั้งเปิดใช้และขับร้องโดยวงประสานเสียงแห่ง มจธ. ครั้งแรกในงานรับปริญญา ปีการศึกษาดังกล่าว

 

ดาวโหลดเพลง

ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - มาร์ชห้ามุ่ง)
ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - มาร์ชห้ามุ่ง (Minus One))
ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - มาร์ชห้ามุ่ง (A Capella))
ดาวโหลดเพลง (เพลงเชียร์ - มาร์ชห้ามุ่ง)