0.35426655260877926
  • play
  • pause
  • min volume
  • max volume
  • previous
  • next
00:00
00:00

 

ทำนอง: ไกวัล กุลวัฒโณทัย
เนื้อร้อง: ไกวัล กุลวัฒโณทัย, สุเบญจางค์ เทียนมงคล, ปราโมทย์ ธูปบูชา

 

        นามพระจอมเกริกฟ้า
มิ่งมหามงกุฏดังตะวันส่องแสงตระการ
แดนสยามรุ่งเรืองไพศาล
ด้วยพระปรีชาญาณเอกองค์

 

        จอมเกล้าจอมกษัติรย์ไทย
หยาดเย็นน้ำพระทัยดัง
หยาดฝนจากฟ้าโปรยลง
ทรงอุทิศพระองค์สร้างไทยให้ยืนยง
ข้าขอน้อมบังคมบัวบาท

 

        * พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย
ธ บำรุงศาสตร์ศิลป์ค้ำจุนด้วยแสงธรรม
พระเกียรติลือนาม สยามสง่าล้ำ
จักจดจำ ไม่รู้เลือน

 

        ** ลูกพระจอมฯ พร้อมใจถวายสัตย์
ปฏิญาณ ด้วยมนัส
ธำรงแสงแห่งความดี

ลูกพระจอมฯ เทิดเกียรติภูมิศักดิ์ศรี
สรรสร้างด้วยมือเรานี้
ให้ไทยก้าวไกลทวี เลือดเนื้อเรานี้
ลูกพระจอมฯ

 

(ซ้ำ */**/**)

 

        ลูกพระจอมฯ

 

ประวัติความเป็นมาของบทเพลงลูกพระจอมเกล้า

          โดยบทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยนายปราโมทย์ ธูปบูชา นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 (ในปีการศึกษาดังกล่าว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีแนวความคิดที่อยากให้มหาวิทยาลัย มีบทเพลงที่กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันปรากฏในนามของสถาบันที่ภาคภูมิใจของเหล่านักศึกษา และบุคคลากรของสถาบัน จึงได้ทำโครงการเพื่อเสนอให้มีการประพันธ์บทเพลงดังกล่าว ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวนั้นองค์การนักศึกษาร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหาพิชัยมงกุฏ เป็นครั้งแรก โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมีบทเพลงที่สามารถกล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์รัชกาลที่ 4 ในขณะนั้นนายปราโมทย์ ธูปบูชาได้ติดต่อให้ไกวัล กุลวัฒโนทัย (ผู้ควบคุมคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ณ ขณะนั้น) มาเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงดังกล่าว ในระหว่างดำเนินการนั้น ทางไกวัล กุลวัฒโนทัย ได้ขอนายปราโมทย์ ธูปบูชา ช่วยร่างเนื้อหาโดยรวมที่อยากจะให้ปรากฏอยู่ในบทเพลง เพื่อเป็นโครงสร้างและแนวทางในการประพันธ์ นายปราโมทย์ ธูปบูชาจึงติดต่อนางสาวสุเบญจางค์ เทียนมงคลนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ประธานชมรมภาษาไทย มจธ. ณ ขณะนั้น) ให้มาร่วมเรียบเรียงเนื้อหาและบรรจงแต่งถ้อยคำต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุด เพื่อทำการประพันธ์ทำนอง และคำร้องในลำดับต่อไป โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน บทเพลงดังกล่าวก็ปรากฏออกมาในรูปแบบโน้ตดนตรีสำหรับขับร้องประสานเสียง และขับร้องสู่สาธารณะชนครั้งแรกในกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหาพิชัยมงกุฏ ซึ่งขับร้องโดยวงประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดทำโครงการเรียบเรียงดนตรีบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ในวาระ ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. โอกาสนี้ บทเพลงลูกพระจอมเกล้าซึ่งไม่เคยมีการบันทึกเสียงอย่างเป็นทางการมาก่อนจึงได้ถูกบรรจุลงไปในโครงการดังกล่าวนี้ด้วย โดยการบันทึกเสียงครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของไกวัล กุลวัฒโนทัย เรียบเรียงดนตรีโดย คานธี อนันตกาญจน์ และไกวัล กุลวัฒโนทัย ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู

 

ดาวโหลดเพลง

ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - ลูกพระจอมเกล้า)
ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - ลูกพระจอมเกล้า (Music))
ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - ลูกพระจอมเกล้า (Minus One))
ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - ลูกพระจอมเกล้า (A Capella))
ดาวโหลดเพลง (เพลงเชียร์ - ลูกพระจอมเกล้า)
ดาวโหลดเพลง (เก่งฉกาจ เก่งการค้า - ลูกพระจอมเกล้า (Piano Solo))

 

ดาวโหลดโน้ตเพลง

ดาวโหลดโน้ตเพลง (ขับร้องประสานเสียง)