0.35426655260877926
  • play
  • pause
  • min volume
  • max volume
  • previous
  • next
00:00
00:00

 

ทํานอง/เนื้อร้อง: ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน

 

       ธรรมรักษาร่มเย็น เป็นศรีสง่า
แหล่งศึกษาแห่งนี้ที่หลอมรวมใจ
ชื่อบางมดตํานาน คนกล่าวขานทั่วไป
มั่นคงในศักดิ์ศรี

 

       สร้างชื่อเสียงสืบสานผ่านมา ปรากฏ
เกียรติยศ คนแซ่ซ้องทวี
กิจกรรมทําไว้ สงเสริมให้เราวันนี้
มีค่ามีความสําคัญ

 

       พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าธนบุรี
นามนี้ที่เรารักมั่น เป็นน้ําหนึ่งใจเดียว
เหมือนเชือกมัดเกลียวผูกกัน
ผูกใจพันพวกเราเชื่อมโยเยื่อใย

 

       สีแสดเหลือง ก็ยังคงเหลืองเรืองรอง
ไม่เคยมัวหมองมีแต่เติบโตยิ่งใหญ่
ธรรมรักษายังคงแตกกิ่งแตกก้านแตกใบ
เป็นร่มใจให้พวกเรา

ประวัติความเป็นมาของบทเพลงพระจอมเกล้าธนบุรี

       ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ.2543 ในวาระสถาบันได้เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัย ประพันธ์โดยนายก่อเกียรติ ชาตะนาวิน ทั้งนี้ในบทเพลงได้มีเนื้อร้องที่คลอบคลุมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นไม้พระจำมหาวิทยาลัยอันได้แก่ต้นธรรมรักษา สีประจำมหาวิทยาลัยอันได้แก่ สีแสดและสีเหลือง รวมถึงกล่าวถึงชื่อบางมด อันเป็นชื่อแรกของสถาบัน ทั้งนี้บทเพลงนี้ได้ประพันธ์ขึ้นพร้อมกับบทเพลงอีก 3 บทเพลง ได้แก่ เพลงปฏิญญา มจธ. เพลงพระจอมเกล้าบ้านฉัน เพลงหวังใจไว้ว่าไม่ลืม

 

       ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการเรียบเรียงดนตรีใหม่โดยนายไกวัล กุลวัฒโนทัย และ คานธี อนันตกาญจน์ ทั้งนี้ได้ปรับดนตรีให้ดูยิ่งใหญ่อลังการ ตามแนวความคิดการเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. รวมทั้งการปรับคอร์ดใหม่ทั้งหมด และการใช้เสียงร้องแบบประสานเสียงที่จะทำให้เพลงดูยิ่งใหญ่ขึ้น ในเวอร์ชั่นนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู

 

ดาวโหลดเพลง

ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - พระจอมเกล้าธนบุรี)
ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - พระจอมเกล้าธนบุรี (Minus One))
ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - พระจอมเกล้าธนบุรี (Acapella))
ดาวโหลดเพลง (มาร์ช - พระจอมเกล้าธนบุรี)
ดาวโหลดเพลง (เพลงเชียร์ - พระจอมเกล้าธนบุรี)
ดาวโหลดเพลง (มจธ. 2541 - พระจอมเกล้าธนบุรี)
ดาวโหลดเพลง (มจธ. 2541 - พระจอมเกล้าธนบุรี (Minus One))

 

ดาวโหลดโน้ตเพลง

ดาวโหลดโน้ตเพลง (ขับร้องประสานเสียง)

ดาวโหลดเพลงสำหรับฝึกขับร้องประสานเสียง