0.35426655260877926
  • play
  • pause
  • min volume
  • max volume
  • previous
  • next
00:00
00:00

 

ทำนอง/เนื้อร้อง: ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน

 

       หวังใจไว้ว่าเธอคงไม่ลืม ไม่ลืมว่าเคย เคยได้ร่ำเรียนจากรั้วแสดเหลือง
จบการศึกษาวันใดได้ดี มีชื่อเสียงรุ่งเรือง อย่าลืมชำเลืองเหลียวมองเบื้องหลัง
   
       พระคุณของเหล่าครูบาที่เคย ที่เคยสั่งสอน ทุกบททุกตอนท่านสอนท่านหวัง
ลูกศิษย์ลูกหาจะรวยจะจน ให้ทุกคนรวมพลัง ถ้อยคำท่านสั่งยังจำได้ดี
   
       ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เหนืออื่นใดนั้นยึดมั่นสามัคคี
สร้างสรรค์สังคมประเทศชาติเรานี้ เพื่อสืบศักดิ์ศรีที่ภาคภูมิใจ
   
       หวังใจไว้ว่าเธอคงไม่ลืม ไม่ลืมว่าเคย เคยได้ร่ำเรียนจบมาจากไหน
เหนื่อยยากพากเพียรเรียนรั้วแสดเหลือง สุขทุกข์เจอมาเพียงไร หวังใจไว้ว่าเธอคงไม่ลืม

 

ประวัติความเป็นมาของบทเพลงแสดเหลืองเรืองรุ่ง

(กำลังปรับปรุง)

ดาวโหลดเพลง

ดาวโหลดเพลง (50 ปี มจธ. - หวังใจไว้ว่าไม่ลืม)
ดาวโหลดเพลง (มจธ. 2541 - หวังใจไว้ว่าไม่ลืม)
ดาวโหลดเพลง (มจธ. 2541 - หวังใจไว้ว่าไม่ลืม (Minus One))